Tiền lương giáo dục, y tế sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/ 7 tới đây, lương viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, vì chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế. Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% ( tính cả lương cơ bản và phụ cấp ). Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/ năm.
Khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, họ sẽ hưởng tiền lương mới ( kể cả phụ cấp ) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tien-luong-giao-duc-y-te-se-tang-cao-hon-mat-bang-chung-188240213072257098.chn

5 Likes