Tiến về 1500

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 9/12 - NHỊP TĂNG THIẾU SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA KHỐI LƯỢNG - CỔ PHIẾU MẠNH ĐÁNG CHÚ Ý

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 9/12
  • Nhịp tăng thiếu sự đồng thuận của khối lượng
  • Cổ phiếu mạn đáng chú ý
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.