Tiếp tay NN úp sọt VN

Ông nào ở cty ck khai thật cho bọn tôi: có phải các ông tiếp tay NN úp sọt anh em không :unamused: