Tiếp tục chiến lược kinh doanh xanh, Ban lãnh đạo TTC AgriS cơ cấu danh mục đầu tư, tối ưu nguồn vốn xanh

Được biết, giao dịch thực hiện nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, và là một mắt xích tiếp nối chiến lược phát triển bền vững, khẳng định vị thế của TTC AgriS trên thị trường quốc tế, đúng với định hướng của Hội đồng quản trị là một doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu Việt Nam.

Theo thông tin được chia sẻ, bên mua dự kiến là một Quỹ đầu tư nước ngoài, có trụ sở ở Singapore, Quỹ này đã có thời gian dài đàm phán, làm việc với TTC AgriS trước khi quyết định chọn TTC AgriS làm điểm đến đầu tư. Quỹ xác định các cơ hội đầu tư thông qua giá trị nội tại hấp dẫn và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, ưu tiên chọn các doanh nghiệp niêm yết lớn tại thị trường Đông Nam Á, có tốc độ tăng trưởng kinh doanh bền vững, đặc biệt quan tâm về hiệu suất đầu tư ESG.

Bà Ức My chia sẻ: “Ban Lãnh đạo TTC AgriS quyết tâm tối ưu nguồn vốn, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh hướng đến mục tiêu 60,000 tỷ đồng vào năm 2030. Với xu hướng kinh tế toàn cầu hiện nay, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Nhà đầu tư nước ngoài có cùng tầm nhìn, chiến lược kinh doanh và đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnh vực ESG, chúng tôi tin rằng sự đồng hành của các đối tác nước ngoài sẽ giúp TTC AgriS mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng, đánh dấu sự cam kết của chúng tôi trong việc đem lại giá trị bền vững cho các cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam."