Tiếp tục chờ sóng

Chờ Sóng Mới!

Đường màu đỏ hôm nay đang là 18 và nếu giảm xuống 10 là sóng mới!

Rõ ràng như Sóng vừa rồi không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có Thủy sản, Phân bón,… mới tăng mạnh. Và Sóng này khi xác nhận cũng vậy không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có những Siêu Phẩm mới sẽ được khuyến nghị mới là tuyệt vời!