Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng, giá tham chiếu 87,5 triệu đồng

Thông báo mới nhất, ngày mai 16/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng SJC với giá tham chiếu đặt cọc 87,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức bán đấu thầu vàng miếng SJC vào 9 giờ 30 sáng ngày 16/5. Giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng.

Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu không đổi so với các phiên đấu thầu trước đó là 16.800 lượng vàng SJC. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng.

Tiếp tục đấu thầu 16800 lượng vàng giá tham chiếu 875 triệu đồng

Giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này chỉ để phục vụ việc tính cọc. Thành viên tham gia đấu thầu sẽ phải tạm ứng 10% giá trị đấu thầu.

Khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép đấu thầu trong phiên tới vẫn là 5 lô (tương đương 500 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa mỗi thành viên được phép đấu thầu là 40 lô (tương đương 4.000 lượng).

Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).

Trước đó ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 8.100 lượng vàng miếng SJC cho 8 đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng/lượng. Sau 3 phiên đấu thầu thành công, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 14.900 lượng vàng miếng SJC.

Phiên thầu ngày mai là phiên thứ hai được NHNN tổ chức trong tuần này, tăng gấp đôi tần suất so với trước, để thêm nguồn cung ra thị trường.

Bên cạnh tăng nguồn cung cho thị trường thông qua các phiên đấu thầu vàng, đại diện NHNN cũng đề nghị liên ngành cùng phối hợp quản lý thị trường.

NHNN cho biết, đơn vị nhận thấy, việc quản lý thị trường vàng và trách nhiệm của các bộ, ngành đã được quy định tại Nghị định 24/NĐ-CP, bởi vậy, đi đôi với các giải pháp can thiệp thông qua đấu thầu và các giải pháp từ phía NHNN, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp khác từ phía các cơ quan bộ, ngành (Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo). Bởi vậy, NHNN đã chủ động có văn bản gửi các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính để triển khai thực hiện công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát… theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng.

Do vậy, NHNN đã chủ động đề nghị thành lập Đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Hiện các đơn vị chức năng của NHNN đang tiến hành khảo sát thực tế để bảo đảm việc thanh tra hiệu quả. Tinh thần là thanh tra kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng quy định của Nghị định 24/2012; kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đầu cơ, làm giá…

Trung Anh

https://thuongtruong.com.vn/news/tiep-tuc-dau-thau-16800-luong-vang-gia-tham-chieu-875-trieu-dong-121268.html