Tiếp tục sai phạm trên thị trường chứng khoán, Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) lĩnh án phạt 260 triệu đồng

Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ ( HOSE: TTB ) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) xử phạt 260 triệu đồng vì vi phạm các quy định liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, doanh nghiệp này đã không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ( HOSE ) đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bị phạt thêm 175.000.000 đồng do công bố thông tin sai lệch.
Tập đoàn này đã bị xử phạt nhiều lần vì các vi phạm liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/tiep-tuc-sai-pham-tren-thi-truong-chung-khoan-tap-doan-tien-bo-ttb-linh-an-phat-260-trieu-dong-211933.html