Tiếp tục thảo luận từ [Điểm danh cao thủ chứng khoán](https://f247.vn/t/diem-danh-cao-thu-chung-khoan/1613):

Tiếp tục thảo luận từ Điểm danh cao thủ chứng khoán:

Mình đề xuất vài đại ca có nhiều đóng góp mà mình học hỏi rất nhiều, xin không nhắc lại những người bạn đã nêu tên

1, Nguyễn Hồng Điệp, CTCP Tư vấn đầu tư S-Talk
2, Bạch Huỳnh Duy Linh, chuyên gia phân tích về chu kỳ Boom & Bust trong đầu tư.
3, Đặng Trần Phục, AzFin Vietnam

mong các bạn bổ sung thêm

4 Likes

Bổ sung facebook của các chuyên gia này cho các bạn dễ theo dõi.

  1. facebook.com/diep.ck.7
  2. Ko tìm ra.
  3. facebook.com/dangtran.phuc.5
1 Likes

facebook của Duy Linh
Bạch Huỳnh Duy Linh | Facebook

1 Likes

Nick may bác này là gì để mình xem

Update ở trên rồi đó bác

Hóng hớt

không có a7 thì list vất đi hết

1 Likes