TIẾT LỘ SỐC VỀ CÁC SIÊU CỔ PHIẾU VỚI NHỮNG TAY LÁI HỊNs

, ,

ÔI TRỜI
bọn chún có điểm chung là rất nổ…sai sự thật về cty và cách làm ăn của cty

ae vô hội chém gió về những tay lái hịn cho vui
nhiều thâm cung bí sử được tiết lộ

có vài tỏi nổ thành hàng trăm tỏi
ndt bình thường thì chúng nổ thành đang có chân trong hdqt một cty BDS lớn
bớm vá lợi nhuận như điên, so với thực tế chúng bơm nhân lên 100 lần…
ối zloi ôi lồ.n…

Là ai bác nói luôn đi

ông mà biết tụi nó bị đi tù hết rồi toàn chém