Tin chứng khoán: Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay 21/11

, , , ,

Hôm nay, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm PTH, EVF, CKG, CMG, JOS, TV6. Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn trong ngày 21/ 11 bao gồm: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ( mã chứng khoán PTH ), CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ( mã chứng khoán JOS ), Tập đoàn Công nghệ CMC ( mã chứng khoán CMG ), CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ( mã chứng khoán CKG ), và CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng ( mã chứng khoán TV6 ).

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/tin-chung-khoan-doanh-nghiep-giao-dich-co-phieu-so-luong-lon-hom-nay-21-11/315637.html