Tín dụng chảy mạnh vào nền kinh tế, riêng tháng 12 tăng thêm 500.000 tỷ

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, tính đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%, đạt khoảng 13,6 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị 01/ CT - NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ( CSTT ) và hoạt động ngân hàng năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tin-dung-chay-manh-vao-nen-kinh-te-rieng-thang-12-tang-them-500000-ty-188240103102115924.chn