***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 19/03/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 19/03/2021 ( Updating 9h:45’, 10h:15’’, 10h:55’, 11h:10’, 12h:30’,)


https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. Hạn chế tham gia.’

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.0: AG1 9.3, KDH 31.9, LCG 15.05?, MWG 132?, NLG 34.35, REE 53.9, SRC 31.3?, SZC 40.6?, VRG 26.3?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.1: BCG 14.95??, CSM 18.9??, DNP 25.5??, EFI 1.8??, EVE 13.85?, ITD 12.1?, KLF 2.9???, KSB 33.45??, MBS 22.9??, MST 8.9?, MWG 132?, NTL 27.2?, PHR 61.4?, PV2 3.7???, QBS 2.94???, POM 17.3?, REE 53.9, SSI 33.1?, STK 29.9?, TDN 8??,

https://www.stock.tabaysystem.com

-Tabay Robot V1.0.2:

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

Phiên bản bổ sung V1.0.2 và V1.1.2 cho riêng TTCK VN.

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.


https://www.facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Đảo Vân Đồn


May be an image of nature and body of water