***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 10-14/5/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 10-14/5/2021 ( Updating… 13/5, 14/5,)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: ‘(?): Nghi ngờ. Tham gia hạn chế hoặc bỏ qua.’

  • Tabay Robot V1.4: AMS 10.4??, ANV 21.4??, ASG 35.3???, ATG 0.8???, C4G 9.6??, CLG 1.2???, CMG 33.5??, CST 9.6???, DBT 11.6??, GGG 1.1???, GVR 24?, PLX 50.7??, PWA 11??,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: ADS 13.7???, BVS 20???, DIG 26.45?, DPM 17.65??, DPR 47??, DRC 26.2??, HDG 39.2?, MIG 15.85?, PVI 32??, PVS 20.5?, UDJ 12.2???,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: AAV 14.3??, ABI 42.5??, BII 7.9???, BSI 13.7??, DBC 55.5??, DCM 15.35??, DST 3.8???, DXG 23.05??, HAG 5.19???, HHS 6.6???, IVS 8.7???, LAS 9.8???, PET 20.5??, SBS 7.3???, SGP 17??, SHS 27??, SSI 32.35?, TVB 13.9??, TVS 18.7??, TYA 16.2??, VCA 14.7???, VDS 14.2??, VNP 9.7???,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: ART 8.7???, BFC 20.5??, BNA 38??, DGW 116??, DRI 9???, FLC 11???, HCM 30.65?, IMP 72??, KKC 15.2???, KMR 3.4???, KVC 3.2???, MBS 23.3??, MML 55??, MLS 47.5??, OCB 23.05??, RAL 217??, SGP 17??, TXM 5.2???, VOS 3.95???,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.future.tabaysystem.com

  • Lưu ý: Giai đoạn này Nhà đầu tư nên đánh nhanh thắng nhanh, canh mua sát hoặc quanh giá và thời điểm Robot báo để hạn chế rủi ro ngắn hạn. Ưu tiên danh mục Chân sóng Ngắn hạn thời điểm thị trường nhiều diễn biến phức tạp.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

Ảnh: Tuyên Quang

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên và thác nước

1 Likes