Tín hiệu và xin điểm mua NAF

Liệu con này thoát downtrend chưa các bác, thấy mới có tin nó thoái vốn ở công ty con. Em cảm ơn ạ

2 Likes

Múc

1 Likes

siêu phẩm cổ phiếu naf có target khủng

Bác đánh ngắn hạn hay dài hạn?

4 Likes

Naf có lên được ko bác,target của naf là bn vậy bác ?