Tin HOT: Sắp giảm sập sàn rồi!

NHNN yêu cầu các ngân hàng phải đồng loạt giảm lãi suất cho khách hàng cũ và trong vài ngày tới, các ngân hàng sẽ giảm lãi suất rất mạnh.

10 Likes

Trend bây giờ là cứ thấy sợ thì nhắm mắt mà xúc nhờ :joy: cần đánh giá tin này tách biệt với tin lãi suất hạ. Hạ lãi suất để chốt lời và tin này để đu xanh tím :joy:

2 Likes

bán hết về chăn trâu cắt cỏ đi em

1 Likes

Sáng mới khoe múc cổ âm 1% đây. Thứ 2 hàng về lại bớt lãi 1% rồi :stuck_out_tongue_winking_eye::grin:

hàng về âm 5% bò tùng xẻo :grinning:

mỗi ngày xẻo miếng

2 Likes

Có căn cứ gì ko? Chứ anh thấy ko mai thì thứ 2 bộ 3 phi mạnh đấy

2 Likes

Bộ ba của chú ma bắt một rồi :rofl: :rofl: :rofl:

Toàn chim chuột làm j với nhau các chú.a hiềng ko nên làm thế

thế lào là chim?

Vietcom giảm lãi suất thả nổi từ 11.7% về 11.2% rồi . Hạ về tầm 9.7-10% là đẹp

1 Likes
2 Likes