Tin khẩn cấp...Chính phủ cam kết 8 ngày dập dịch, trong quý 1 có 30 triệu liều vắc xin

Chính phủ cam kết 8 ngày nữa dập được dịch, trong quý 1 có 30 triệu liều vắc xin. Quá tuyệt vời, cảm ơn đảng và chính phủ thân yêu của chúng ta.

Mọi người đọc ngay nhé!

1 Likes