Tin khẩn từ Nhà Cái!

12 Likes

VNI 1700 thẳng tiến :upside_down_face:

4 Likes

Không mua ck lúc này còn chờ đến khi nào

2 Likes

CK là hàn thử biểu của nền KT

3 Likes

tiếp tục ổn định

1 Likes

Thế giới chao đảo nhưng VN ổn định có nghĩa là chúng ta đang tiến về phía trước

1 Likes

Cuối tuần dễ ngọt ngào lắm, bung nóc.

2 Likes

Hiếm có cuối tuần nào bung nóc
Nay mà bung thì tuần sau dễ hiểu

3 Likes

Quan trọng là cái tin được nâng hạng kia kìa bác, thế giới nó loạn xạ, đứt gãy các kiểu mà mình được nâng hạng tín nhiệm. Hầm trú ẩn của thế giới đó bác.

1 Likes

Sao lúc này thị trg toàn tin tốt hỗ trợ thế bác! Hay là…! Bao năm vẫn bài cũ mà vẫn lùa đc. Nhà cái công nhận cũng tài.

Quá xịn, kiểu này cuối năm bung nóc

2 Likes

Thép kìa :grinning:

2 Likes

Lùa éo gì tầm này?

3 Likes

5 Likes

Bung mịa nóc!

4 Likes

Tầm này húc mạnh! Ý em là lúc nó giở vờ đánh gãy 1k2 cơ! :crazy_face::crazy_face::crazy_face:

1 Likes

Đánh kiểu này mấy bố cầm tiền đứng ngồi không yên. Muahaaaa

1 Likes

Trước các bố cứ sợ lạm phát phải thu tiền về như mọi khi mà quên mịe mất là 2 năm vừa rồi nó có covid, làm ăn méo gì đâu, giờ phải cho tiền các cụ sản xuất chứ.

2 Likes

Tiền giờ thừa trong Bank éo biết làm gì

2 Likes

Chỉnh không mua, đến lúc đuổi chỉnh xong đi chửi. Lủng củng vãi thật.