Tin nóng hổi

Công ty m,ẹ GTN sát nhập vào công ty con VLC:

3 Likes

Các bác xem bài này chưa?

2 Likes

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần quá thiệt cho cổ đông GTN

2 Likes

Gtn giá hôm nay quá ổn để xúc.múc.

GTN sẽ xuống dưới mệnh giá cho mà xem

1 Likes

Theo dõi cả chục phiên nay thấy tầm 22k hết xuống nổi rồi.