Tin quá xấu

Chia buồn với bác nào là cổ đông của công ty này:

1 Likes

Mai mỹ nó đánh nga,nga đánh anh,anh đánh tq

Các bác theo đội Minh lợn thì chấp nhận thôi, phím toàn con đâu đâu

Room Cổ Đất NĐT1970 Telegram: Join Group Chat

Công ty này sắp phá sản chưa?

LDG SCR CII VHG full tk kê cao gối ngủ

Chưa đến nỗi phá sản

Bao giờ phá sản?

Lợi nhuận CHS teo tóp sau cổ phần hóa, cổ đông Nhà nước có khoanh tay? | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

1 Likes