TIN TÔI ĐI : HAG HAGL Hồi Sinh Rồi, Có Game Bán CỔ PHẦN

2 quý liên tiếp có lãi rồi đó các bác.
Quan trọng là bầu đức có game bán CỔ PHẦN.
Nhỏ lẻ vào ăn theo tay to đi

1 Likes

Cho xin taget đi sư huynh

Nay vào chỉ đợi nó chạy hay sao…thây sắp hồi sinh

GAME to đó

GAME HAG là GAME lớn

Làm ngay kẻo trể bác ạ

Con này BẦU ĐỨC đã tái cơ cấu xong. SẼ BÁN CP ĐÓ. Nhỏ lẻ ÔNG KO THÈM TIỀN đâu

Vâng bác ạ

Target bao nhiêu đó bác

Em cũng xin target bác ơi. đã ôm chờ ngày nổ vol lâu lắm rồi

GAME bán CP giá 2x

Game to nhất TTCK

Bigame

HAG đang hồi sinh rồi

game lớn

game quá lớn