Tin tức hỗ trợ cho doanh nghiệp BĐS

Ngày 05/03 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp (có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2023) với một số nội dung đang chú ý như sau:

  • Có thể thanh khoản gốc , lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.
  • Được kéo dài ký hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.
  • Tạm ngưng quy định xác định tư các NĐT chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, xếp hạng tín nhiệm DN đến hết ngày 31/12/2023

A.c mình đọc về nghị định thì sẻ thấy trc mắt sẻ là tháo bỏ khó khăn cho doanh nghiệp bằng việc thay thế lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác, kéo dài thời gian trả nợ hơn. Hiện tại thì đây không phải phương án bơm tiền giải cứu doanh nghiệp. Mà chính những doanh nghiệp này vẫn phải tự cứu lấy chính mình, nhà nước chỉ cho thêm thời gian và phương án để trả nợ thôi ạ. Trước mắt tin tức này như cung cấp thêm oxi cho ngành BDS trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cái em nghĩ mọi người quan tâm là FED sẻ tăng lãi suất ntn trong đợt tới. Nếu FED tăng mạnh lãi suất trong đợt tới thì hầu như ngành tài chính sẻ gặp nhiều khó khăn ạ

1 Likes