Tin vui, UBCKNN mới lắp để hỗ trợ F0

1 Likes

Đề nghị lắp cho các cầu ở TPHCM nữa và cữ mỗi cầu có 1 tuyển thủ quốc gia bơi lội túc trực 24/24h luôn :joy:

:rofl::rofl::joy::joy::joy:

đề nghị lắp trên cầu Sài Gòn nữa