Tính chu kỳ của nền kinh tế việt nam

, , , , , , , , ,

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%; khu vực dịch vụ chiếm 43,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,22%.

Thống kê cho thấy, trong quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tính chung 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 2,7 triệu lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước.

2 Likes

Về thu chi ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách Nhà nước quý I ước đạt 491.500 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách ước đạt 363.400 tỷ đồng. Như vậy sau quý I, ngân sách Nhà nước bội thu hơn 128.000 tỷ đồng.