Tỉnh miền Bắc có thêm khu công nghiệp hỗ trợ 2.300 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1439/ QĐ - TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự án có quy mô sử dụng đất là 223 ha, tổng vốn đầu tư là 2.320,277 tỷ đồng, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án không được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ và chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đủ điều kiện. UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tinh-mien-bac-co-them-khu-cong-nghiep-ho-tro-2300-ty-dong-188231120195937577.chn