Tỉnh nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam đặt mục tiêu thu ngân sách 56.000 tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2023 đến ngày 31/1/ 2024. Thu ngân sách nội địa đạt trên 5.700 tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm, tăng 5%. Thu từ lĩnh vực xuất - nhập khẩu dự kiến đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 5%. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi trong năm. Đồng Nai là một trong những địa phương hàng đầu về thu ngân sách của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt thu ngân sách từ sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tinh-nhieu-khu-cong-nghiep-nhat-viet-nam-dat-muc-tieu-thu-ngan-sach-56000-ty-dong-188240213115123631.chn

9 Likes