TLG sắp trả 20% cổ tức còn lại 2023, muốn phát hành ESOP bằng 1/5 thị giá

CTCP Tập đoàn Thiên Long ( HOSE : TLG ) sẽ trả cổ tức còn lại năm 2023 với 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Đồng thời, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 1% với điều kiện doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt ít nhất 4,000 tỷ đồng.

Ảnh: TLG

Từ năm 2019-2021, TLG liên tiếp trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 20% và tăng đột biến lên 35% vào năm 2022. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023, Công ty sẽ duy trì tỷ lệ cổ tức 35% cho năm 2023.

Vào tháng 7/2023, TLG đã chi tạm ứng cổ tức 2023 tỷ lệ 15% bằng tiền, tương ứng chi gần 117 tỷ đồng. Với số cổ tức còn lại, Công ty đề xuất chia làm 2 hình thức, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Theo đó, TLG dự kiến phát hành tối đa hơn 7.8 triệu cp để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023, theo BCTC hợp nhất 2023 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức 10% (sở hữu 10 cp được nhận 1 cp mới). Thời gian thực hiện sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong quý 2-3/2024.

Mục tiêu lãi sau thuế 2024 tăng 7%

Năm 2024, TLG đặt mục tiêu doanh thu thuần 3,800 tỷ đồng và lãi sau thuế 380 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 7% so với thực hiện năm 2023. Công ty cũng dự kiến giữ nguyên tỷ lệ cổ tức 35%.

Trong tháng 1/2024, Công ty ước đạt doanh thu thuần 241 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, tương đương mức thu khoảng 7.8 tỷ đồng/ngày. Lãi sau thuế ước đạt 18 tỷ đồng, tăng 57%. Với kết quả đạt được, TLG thực hiện được hơn 6% chỉ tiêu doanh thu và gần 5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ngoài ra, để tạo động lực và tăng tính gắn kết của người lao động với Công ty, HĐQT chủ trương xin ý kiến ĐHĐCĐ để phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (ESOP) có điều kiện và chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 : Xét trên kết quả kinh doanh năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất đạt tối thiểu 4,000 tỷ đồng, TLG sẽ phát hành tối đa 864,538 cp ESOP, tương đương 1% số cổ phiếu đang lưu hành (đã bao gồm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023). Giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp - thấp hơn 80% so với thị giá TLG kết phiên 03/04 (49,500 đồng/cp).

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đối tượng tham gia gồm Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và các vị trí quản lý của TLG và các công ty con thuộc Tập đoàn.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến gần 9 tỷ đồng, sẽ được TLG sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất phương án trên, vốn điều lệ của TLG sẽ được nâng từ 864.5 tỷ đồng lên hơn 873 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 : Xét trên kết quả kinh doanh giai đoạn 2025-2026, doanh thu thuần hợp nhất lần lượt đạt tối thiểu 5,000 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 6,000 tỷ đồng trở lên, TLG sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm tại mỗi mốc doanh thu đạt được, là 1% cổ phiếu ESOP trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành đáp ứng quy định pháp luật.

Mặt khác, TLG dự kiến bỏ ngành, nghề kinh doanh là In ấn (chi tiết là In tampon, in lụa, in flexo…).

Tất cả phương án trên sẽ được HĐQT TLG trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức sáng 23/04, tại 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/03/2024.

Thế Mạnh

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/tlg-sap-tra-20-co-tuc-con-lai-2023-muon-phat-hanh-esop-bang-15-thi-gia-738-1173371.htm