TLH hiện tượng thép

Rắn rỏi phi thường, phi không mệt mỏi, đúng với tên gọi của thép tiến lên

1 Likes

25

Bác đòi đua với Po.m của tôi à :smiley: