TNG chưa theo được TCM và GIL thì ít nhất cũng hơn STK