TNG, HDC - Có ai chung thuyền không?

,

Cộng đồng NĐT lồi mồm. Không cần phân tích chém gió 20-30 mã nhưng vào là có ăn. Follow để cùng lồi mồm nhé :rofl::rofl::rofl:


#Thaisoninvestment

:desktop_computer: Kênh youtube theo dõi khuyến nghị cổ phiếu : https://youtube.com/channel/UCDx8mceEk9-o-B7bcpp0yvQ

:calling: Để tham gia room tư vấn liên hệ trợ lý Hồng Trân ■■■■ 0933213813