TNH: Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận thuần 11%

TNH đã tổ chức ĐHCĐ năm 2024 vào ngày 28/6/2024, với những nội dung chính như sau:

 • Cho năm 2024, TNH đặt kế hoạch doanh thu thuần 540 tỷ, tăng trưởng 1.5% và lợi nhuận thuần đạt 155 tỷ, tăng trương 11.3%. Kế hoạch doanh thu thuần sát với dự báo ở mức 535 tỷ, trong khi lợi nhuận thuần cao hơn 20% so với dự báo ở mức 130 tỷ. Công ty đặt KHKD năm 2024 dựa trên giả định bệnh viện tiếp nhận 507.302 bệnh nhân trong năm, tăng 14% so với cùng kỳ.
 • Cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% trich từ lợi nhuận phân phối từ cuối năm 2023. Vơi tỷ lệ chi trả trên, cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 15 cp mới. Thời gian chi trả dự kiến vào Q3/2024.
 • Tờ trình đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài lên đến 70% từ mức 49% đã được thông qua.
 • Cổ đông cũng đã thông qua đề xuất bổ sung thêm một số mảng kinh doanh mới, bao gồm phòng khám (phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa) và các dịch vụ y tế dự phòng tiêm chủng. Đây được xem là bước đầu chuẩn bị cho kế hoạch mở dịch vụ tiêm chủng và chuỗi phòng khám trong tương lai.
 • TNH chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn bệnh viện TNH (Từ CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên)

1. Bệnh viện TNH Việt Yên ở Bắc Giang chuẩn bị đi vào hoạt động

 • Công tác xây dựng bệnh viện TNH Việt Yên đã hoàn tất. TNH đang chờ lấy giấy phép từ Bộ Y Tế để có thể chính thức vận hành trong Q3/2024, chậm hơn một chút so với dự báo vào cuối Q2/2024.

2. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2024, TNH
Screenshot_1-4

 • Công tác xây dựng bệnh viện TNH Lạng Sơn đang đúng tiến độ để có thể đi vào hoạt động trong năm 2025. Đối với bệnh viện mắt ở Thái Nguyên, BLĐ đang chờ phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền địa phương. Đối với dự án bệnh viện tại Hà Nội thì chưa có thêm thông tin mới

3. Điều chỉnh dự án bệnh viện phụ sản.

 • Tại ĐHCĐ, BLĐ cho biết đã điều chỉnh dự án. Công ty sẽ không thành lập và xây dựng bệnh viện mới như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó thì TNH sẽ thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản bên trong bệnh viện quốc tế Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên. Trung tâm này có sức chưa 50 giường, thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là 200 giường.

4. Dự án mới tại Đà Năng.

 • HĐQT vừa ban hành nghị quyết phê duyệt dự án mới tại Đà Nẵng. Đây sẽ là bệnh viện đa khoa chuyên về ung thư. Dự án sẽ được đầu tư dưới hình thức hợp tác đầu tư - PPP và theo hợp đồng xây dựng - Vận hành - Chuyển giao.
 • Với hình thức đầu tư này thì TNH sẽ xây dựng bệnh viện trên khu đất thuộc sở hữu của thành phố Đà Nẵng. Công ty sẽ vận hành và nhận toàn bộ lợi nhuận của bệnh viện trong khoản thời gian được hai bên (TNH và chính quyền thành phố Đà Nẵng) thông nhất. Sau đó, TNH sẽ chuyển giao bệnh viện cho chính quyền thành phố.

5. Tầm nhìn 2023: Đặt mục tiêu 10 bệnh viện vào năm 2023.

 • BLĐ cũng chia sẻ về tầm nhìn đến 2023 bao gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa với tổng công suất 3000 giường bệnh. Hiện tại, TNH vận hành 2 bệnh viện với công suất 700 giường bệnh.
6 Likes

Bác thông tin thêm cho tôi về trung tâm sinh sản với, dự kiến bao giờ khởi công bác nhỉ

bạn cho tôi xin TNH có phát hành riêng lẻ cho cổ đông năm nayko ak, tôi nghe đồn mà chưa kiểm chưangs

1 Likes

Có bác nhé. TNH đang cần rất nhiều vốn để mở rộng quy mô và hoàn thiện các dự án bệnh viện trong tương lai

PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU AH, nộp tiền phát hành thêm hay riênglẻ cho cổ đông chiến lược vậy ah

“Công ty dự kiến chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền gần 100:13,8, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, có 100 quyền mua sẽ được mua gần 13,8 cổ phiếu mới.”

Đây bác ơi

1 Likes