TNS - Thép tôi thế đấy!

TNS hàng thép đang tăng mạnh. Mọi người chú ý giúp nhé. Nhóm: Nhóm PENNY

tiếp tục rình TNS

Quý 1 lợi nhuận gần 2tỷ ngon nhất dòng penny. Các penny khác đa phần lỗ với lãi vài trục đến vài trăm triệu mà em nó ko lên nổi


Lợi nhuận quý 1 khá ok so với các em penny khác

KVC - Hàng inox k sợ bất cứ gì

TNS - Cuối tuần sẽ chạy chăng? Thanh khoản tăng dần.