Toàn cảnh đường trục phía nam rộng 40 m đang xây dựng qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Tuyến đường trục phía nam Hà Tây ( cũ ) đang xây dựng qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội với tổng chiều dài 41,5 km, mặt cắt ngang 40 m, dải phân cách 17 m. Dự án này hiện còn 19 km thuộc giai đoạn 2 và đang triển khai xây dựng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án đoạn qua địa bàn huyện Phú Xuyên khoảng 42,8ha, có chiều dài khoảng 8,83km thuộc địa bàn 5 xã. UBND huyện Phú Xuyên đã giải phóng mặt bằng đoạn qua các xã: Hồng Minh, Tri Trung, Phú Túc và Hoàng Long với diện tích 313.388,90m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 212.658.624.589 đồng. Chủ đầu tư cam kết trước năm 2025 sẽ triển khai xong giai đoạn 2 của dự án này.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/toan-canh-duong-truc-phia-nam-rong-40-m-dang-xay-dung-qua-huyen-phu-xuyen-ha-noi-202311219540332.htm