Toàn cảnh tăng trưởng GDP quý 3/2023 của ASEAN-6: Indonesia 'nhường' top 1 cho Philippines, Việt Nam xếp thứ mấy?

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 6 nền kinh tế thuộc ASEAN - 6 bao gồm Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã công bố tăng trưởng GDP quý 3/ 2023. Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 5,2% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu của Chính phủ là 6% - 7%. Điểm sáng trong cơ cấu GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á trong quý 3/ 2023 đến từ đầu tư. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Indonesia thấp hơn dự kiến trong quý 3, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/toan-canh-tang-truong-gdp-quy-3-2023-cua-asean-6-indonesia-nhuong-top-1-cho-philippines-viet-nam-xep-thu-may-18823112110575903.chn