Toang, lực cầu quá yếu rồi

Mời anh chị xem video nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/1/2023. Thị trường không thể vượt được 1060 với lực cầu yếu thế nào. Sẽ đi về đâu và cổ phiếu nào nên quan tâm?

Mấy thằng môi giới trình còi, đéo quan tâm

Mầy ko cám ơn em nó lại còn chửi :joy::joy: