Tối nay có tin gì mà dầu tăng mạnh quá

1 Likes

haha thế mai lại đầy a e đu dầu rồi

1 Likes

Dầu tăng, neo trên 100 là các cty liên quan đến dầu sẽ hưởng lợi trong dài hạn. Đồng chí nào đầu tư dài hơi chút thì rất OK, kể cả những cổ phiếu hoá chất cũng hưởng lợi theo