Tomorrow, 18/1: Viện binh thiên triều về giải cứu BDS

, , ,

Các dòng khác khả năng cũng dc giải cứu…AE chuẩn bị đạn đi nhé…

8 Likes

đã chuẩn bi đầy đủ

1 Likes

quạt lông dạo này có nghịch cái gì bậy ko mà hô xong toàn sàn thế ?

4 Likes

Giờ này mà còn đạn nữa thì quá cao thủ rồi, hàng kẹp sàn xanh lè từ tuần trước rồi lấy đâu ra đạn mà chuẩn bị kaka

2 Likes

Mời bác đi xung phong

1 Likes

Mọi sự xấu xa đã phản ánh ra hết rồi: Cẩu Quyết còi, THM, rút phích…Fed tăng lãi suất> Khi cái xấu xa dc phơi ra hết> khả năng khởi đầu cho 1 kỉ nguyên mới…mạnh dạn dự đoán bắt đầu từ ngày mai…

6 Likes

mai giảm 20d nữa ép bán giải chấp nốt và rsi chạm về 30, khả năng tạo đáy rồi húc lên thôi. Đạp nữa tây nó múc hết hàng.

2 Likes

cay nắm rồi…

3 Likes

nó ném có vài triệu cổ sàn mà ae trơ mắt ếch> cảm giác nuốt ko trôi

2 Likes

Chính phủ vẫn bơm tiền để phục hồi kinh tế, đầu tư công kh vẫn ko thay đổi, lạm phát thì BDS hưởng lợi…mẹ bọn lái bò, lái trâu khủng bố Ae quá rồi…có dao cầm dao, gươm dùng gươm,ko có dùng que củi xông lên để lấy lại những j đã mất nào…dzô…

6 Likes

Thôi đừng hô hào nữa bố. Chấp nhận sự thật đi. Nghỉ đi coi như Tết đã đến, đói kém nhưng vẫn còn sống là ok rồi

2 Likes

Scr e tbg 24k, nên bán hay giữ bác, Tks !

1 Likes

Bán hết vào hết ttf

1 Likes

Khả năng tiếng than vang lên tận 9 tâng mây rùi. Quân triều đình sẽ đến cứu giải cứu những ae còn lay lắt sống, nhưng ae đã nằm xuống rồi yên tâm cũng sẽ được mồ yên mả đẹp vời dòng chữ đời đời nhớ ơn các chứng sĩ đã nằm xuống :slight_smile: