Tổng Công ty Lilama tổng kết phong trào thi đua đặc biệt

Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty Lilama đã phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty và Ban dự án điện Vũng Áng 2 tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Đợt thi đua đặc biệt do Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Lilama và Tổng Công ty Lilama phối hợp phát động tại Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã có 7 đơn vị tham gia ký Giao ước thi đua hoàn thành tiến độ 16 hạng mục do các đơn vị đảm nhiệm thi công. Lực lượng lao động của Lilama trên công trường nhiệt điện Vũng Áng 2 đã nỗ lực đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, bao gồm hoàn thành đúng và vượt 10/ 16 mốc tiến độ cơ bản đã đề ra. Tổng cộng có 16 cá nhân người lao động được đề nghị Tổng Công ty khen thưởng.

Thông tin chi tiết: https://baoxaydung.com.vn/tong-cong-ty-lilama-tong-ket-phong-trao-thi-dua-dac-biet-364897.html