Tổng cục Thuế đang rà soát quy định ‘đánh đố’ doanh nghiệp vay vốn

Tổng cục Thuế đang sửa đổi quy định khống chế lãi vay 30% để giúp doanh nghiệp giảm khó khăn trong bối cảnh lãi suất năm 2022 - 2023 cao. Tổng cục Thuế đã phối hợp với 6 cục thuế địa phương tổ chức hội nghị rà soát dự thảo Nghị định số 132/ 2020/ NĐ - CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ( Nghị định số 132 ).
Doanh nghiệp phản ánh, cơ quan thuế coi giao dịch giữa doanh nghiệp với ngân hàng là giao dịch liên kết, từ đó loại trừ chi phí lãi vay vượt mức trần cho phép.
Quy định này tác động mạnh đến doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn trong lĩnh vực như: hạ tầng, sản xuất, chế biến, chế tạo... Quy định này tác động mạnh đến doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn trong lĩnh vực như: hạ tầng, sản xuất, chế biến, chế tạo... Quy định này tác động mạnh đến doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn trong lĩnh vực như: hạ tầng, sản xuất, chế biến, chế tạo...

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tong-cuc-thue-dang-ra-soat-quy-dinh-danh-do-doanh-nghiep-vay-von-188240213182701942.chn

5 Likes