Tổng hợp hiệu suất của 5 thuật toán giao dịch trong tháng 7/2024

, , , , , , , , ,

:white_check_mark: Mời anh chị cùng “thẩm định” hiệu suất 5 thuật toán trong từng ảnh bên dưới.

:white_check_mark: Riêng Thuật toán TP EXPLOSION không xuất hiện trong danh sách này do thuật toán không báo mua mã nào trong tháng 7, tuy vậy hiệu suất 3 tháng của thuật toán này vẫn đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới (Ảnh trong bình luận)
:white_check_mark: Chúc anh chị có 1 ngày giao dịch thuận lợi và hiệu quả!

5 Likes