Tổng kết phiên 08.12.2021

✅ TỔNG KẾT PHIÊN 08.12.2021 ✅

Thị trường đang hấp thụ lượng cung bán ra vùng trên, cần phải cân bằng vài phiên mới tăng trở lại được. 1 số cổ phiếu nội tại tốt bị đạp về vùng đủ chiết khấu, lực cầu hấp thụ vùng giá thấp cao đẩy giá lên. Đoạn này sẽ phân hóa rõ cổ mạnh/yếu.
Ảnh chụp Màn hình 2021-12-08 lúc 15.36.40

Chúc mừng cổ đông Room bắt được #SAM giá trần hôm nay

#dautucong #xaydung #BĐS

🎯 Tham gia room hỗ trợ nhận danh mục đầu tư

🎯 DÒNG TIỀN THÔNG MINH: https://bitly.com.vn/h6qh65
🎯 Liên hệ hợp tác đầu tư: Mr Phụng: 0334698776