Tổng quan thị trường chứng quyền trong tuần 20-24/03/2023

, , , ,

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/03/2023, toàn thị trường có 28 mã tăng, 28 mã giảm và 29 mã tham chiếu.

Thị trường chứng quyền phân hóa mạnh trong phiên cuối tuần khi thị trường cơ sở trở lại xu hướng đi ngang tích lũy. Ở chiều tăng, sắc xanh tập trung tại các nhóm chứng quyền STB, TCB, TPB, VRE, VIB và VPB với mức tăng phổ biến dưới 10%. Trong khi đó, các nhóm chứng HPG, FPT, MSN, MWG, POW, VHM và VNM tập trung nhiều mã giảm, trong đó nhóm chứng quyền VNM và POW có mức giảm sâu trên 15%, các nhóm còn lại giảm nhẹ quanh 5%.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 17/03 đạt 13.15 triệu đơn vị, giảm 1.58%; giá trị giao dịch đạt 5.99 tỷ đồng, tăng 0.55% so với phiên 16/03. Trong đó, CHPG2215 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng, CHPG2227 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 17/03 với tổng mức bán ròng đạt 1.58 triệu đơn vị. Trong đó, CSTB2215 và CHPG2221 là hai mã bị bán ròng nhiều nhất.

ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 20/03/2023, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CVIB2301 và CTPB2301 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Hiện CHDB2208 là mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.