Tổng Thanh tra công ty chứng khoán đến cuối năm

Này thì thị trường trong sạch, sạch bóng nhà đầu tư

Anh em lỡ đua trần hôm nay bình tĩnh, không mua trung bình giá nếu thị trường tiếp tục rơi

Càng thanh kiểm tra, VNI càng đi viện.

Thanh tra cho trong sạch ý mà. Mà có thằng nào trong sạch được đâu

sạch bóng tất cả luôn

1 Likes

Thị trg này trung bình giá là tự chặt tay