Top 10 cổ phiếu đáng mua trong năm 2022 | HPG, BID ...?

BÁC NÀO ĐANG XA BỜ THÌ PHẢI XEM VIDEO NÀY

:red_circle: Xin giới thiệu với bạn video top 10 cổ phiếu đáng mua trong năm 2022. Các cổ phiếu được lọc ra sau khi đã sử dụng phương pháp Top Down đi từ vĩ mô đến ngành rồi đến doanh nghiệp, mỗi cổ phiếu đều có triển vọng tăng trưởng cao trong năm 2022.

:red_circle: Câu chuyện đầu tư được nhắc đến trong video dường như đã quen thuộc trong 2 năm trở lại đây nhưng vẫn chưa thực sự phản ánh đáng kể vào trong kết quả kinh doanh. Liệu năm 2022 có điều gì đột phá? Tất cả đều có trong video, hãy chú ý lắng nghe.