Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/6/2021

Cổ phiếu VPB nổi bật nhất hôm nay khi giá suýt sàn, dẫn đầu về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.

Xem thêm:

[​IMG]

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/6/2021