TOP 2 nhóm ngành Tiềm Năng Tăng Mạnh Giai Đoạn Cuối Năm

, , , , , , , , ,

TOP 2 nhóm ngành Tiềm Năng Tăng Mạnh Giai Đoạn Cuối Năm | Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán 2023 - 2024


Đánh giá 2 nhóm Chứng Khoán, BĐS về câu chuyện vĩ mô


Thép và BĐS KCN là những nhóm ngành cần chú ý.
Lý do và phân tích chi tiết anh/chị theo dõi Video

image
SZC tăng trần và tạo hiệu ứng cho nhóm BĐS KCN

image
Tăng đồng thuận

1 Likes