TOP 3 cổ phiếu ĐTC sắp nổ cực mạnh!

, , , , , , , , ,
  • **2: CP chỉ trong vòng 2 tháng đã tạo mẫu hình gãy nền rũ tạo 2 đáy đi lên 2 lần. 1 lần trên đường ma 20 và 1 lần khi lên đến vùng đỉnh thời đại trên đường ma10. Rất có khả năng trong 1 vài phiên tới đây sẽ là CP tiếp theo vượt đỉnh thời đại, biên độ lợi nhuận có thể so sánh với các cp trc đó như bsi fts dgc
  • P** Đây là CP đã có thời gian tích lũy 4 tháng. Hiện tại vẫn còn đang ở quanh đường ma100 phù hợp với điểm mua trung hạn. Dòng tiền cũng tham gia mạnh trong khoảng tg gần đây
  • **G. Đây là CP tương tự PLC . CP đã lên và có khoảng 5 phiên đi ngang trên biên trên của chiếc hộp darvas. Rất có thể trong 1 vài phiên tới dòng tiền sẽ tham gia xác nhận đánh lên
    Chi tiết xem trong video
    https://youtu.be/BDXih27rfHA