TOP cổ phiếu có thể MUA tháng 9: HCM KBC CEO DPG

, , , , , , , , ,

Dù Vnindex trung hạn vẫn được kỳ vọng là xu hướng Uptrend

  • Nhưng thời điểm hiện tại vẫn là 1 giai đoạn khá nhạy cảm, vì nền kinh tế chưa thực sự bước qua được giai đoạn khó khăn
  • Đặc biệt là sắp tới mùa bố BCTC quý 3/2023
    → nên dòng tiền sẽ phản ứng rất nhạy Cảm đối với các thông tin công bố tài chính tốt và xấu

Chính vì thế chúng ta nên tập trung vào nhóm Cổ phiếu

  • Có tài chính tốt
  • Có kỳ vọng tăng trưởng trong q3 hoặc ít nhất là q4/23
    → Để đảm bảo được rằng cta sẽ hạn chế tốt đa việc các CP bị ảnh hưởng khi công bố BCTC không được tốt

Cụ thể xoay quanh 4 nhóm ngành: Chứng khoán, BĐS, BĐS KCN, Thép

Hang Phan Ms.
Contact: 0868 993 198
:point_down: :point_down: Xem chi tiết tại

CEO giá có xuống tới 18 không bạn ,

theo m là khó ạ, trừ khi TT xấu lắm ah