Top cổ phiếu nên có trong danh mục

:dart: :dart: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN – ĐỘNG LỰC TĂNG ĐIỂM CỦA VNINDEX - SỨC MẠNH CỦA DÒNG TIỀN - TOP CÁC CỔ PHIẾU ĐÁNG ĐẦU TƯ

  • Nội dung chính:
  • Nhận định phiên giao dịch 31/03
  • Phân tích dòng cổ phiếu trụ, VN30
  • Đánh giá động lực tăng điểm sắp tới
  • Hướng cơ cấu danh mục
  • Chiến lược tiếp theo là gì?
  • Các cổ phiếu đáng đầu tư giai đoạn tới
    https://youtu.be/Gl4fkuqFgFY