TP. Huế chọn xong nhà thầu thi công dự án tái định cư hơn 87 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế đã chọn Liên danh gồm Vinaco, Fecon, Thành Ngân và Nam Hải để trúng Gói thầu số 14 của Dự án Khu tái định cư B5 thuộc Hạ tầng khu đô thị mới Thuận An với giá trúng thầu là 87,322 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Đây là gói thầu xây lắp chính của Dự án với tổng mức đầu tư 133,33 tỷ đồng, được đấu thầu qua mạng với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Thông tin chi tiết: https://baodauthau.vn/tp-hue-chon-xong-nha-thau-thi-cong-du-an-tai-dinh-cu-hon-87-ty-dong-post146814.html#146814|home-timeline|6