TPB: Phát hành lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023

TPBank đã phát hành lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023 với lãi suất 7,05%, kỳ hạn 10 năm. Trước đó, TPBank đã phát hành 2 lô trái phiếu mã TPBL2325001 và TPBL2325002 với giá trị phát hành lần lượt là 1.800 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Trong tháng 5/ 2023, TPBank đã tiến hành mua lại 5.500 tỷ đồng các lô trái phiếu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của TPB giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 8.429 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 32% đạt 437 tỷ đồng trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp rưỡi đạt 824 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://antt.nguoiduatin.vn/tpbank-phat-hanh-lo-trai-phieu-thu-3-trong-nam-2023-5834.html